• privatne.sk
    najväčšia česko-slovenskoá databáza

Národné parky, CHKO, jaskyne

     Národné parky  sa zvyčajne zakladajú na miestach civilizáciou len málo dotknutých a často majú oblasti s ojedinelou flórou, faunou a ekosystémom (najmä s ohrozenými druhmi), biodiverzitou alebo nezvyčajnými geologickými vlastnosťami.
Zriedkavo sa národné parky zriaďujú v civilizovaných oblastiach s cieľom vrátiť oblasť do pôvodného stavu tak, ako je to len možné.

    Chránená krajinná oblasť (skratka CHKO) je v Slovenskej a Českej republike jedna z kategórií chránených území – rozsiahlejšie územie, spravidla s výmerou nad 1 000 ha, s rozptýlenými ekosystémami, významnými pre zachovanie biologickej rozmanitosti a ekologickej stability, s charakteristickým vzhľadom krajiny, alebo so špecifickými formami historického osídlenia.

    Jaskyne  sú tvorené geologickými procesmi, ktoré môžu ešte obsahovať kombinácie chemických procesov, tektonických síl a atmosferického pôsobenia.
Jaskyne sú jednými z najnehostinnejších miest na Zemi. Celý rok v nich panuje tma a zima, niekedy teploty po celý rok neprekročia 0 °C.
Jaskyne sú dnes často využívané na rekreáciu a tiež sa využívajú pri liečbe ochorení dýchacích ciest takzvanou speleoterapiou.
     Na území Slovenska i v Čechách sa nachádza niekoľko tisíc jaskýň, no z nich verejnosti je sprístupnených iba zlomok.


Vizitky všetkých ubytovacích zariadení nášho portálu obsahujú i turistické informácie daného okresu z rôznych oblastí, ktoré neustále rozširujeme a dopĺňame.
Ak Vám tam niektoré informácie chýbajú a viete o nich – informujte nás. Radi ich k zoznamom priradíme !