• privatne.sk
    najväčšia česko-slovenskoá databáza

Fakturačné údaje

Peter Kubeš – consulting services
Ondrašovská 94
031 05 Liptovský Mikuláš
Slovensko

IČO :  34843001
DIČ:   2020408522

registrácia : OÚ LM o.ž.p.,reg.č.:505-6007

IBAN: SK21 1100 0000 0029 4102 2278