• privatne.sk
    najväčšia česko-slovenskoá databáza

Vaša reklama pre Vás !

Naším cieľom je poskytovať komplexné reklamné služby, rýchlo, kvalitne a s požadovaným 

efektom, ako i nájsť optimálne riešenia na zviditelnenie Vašej firmy.

Medzi naše reklamné služby patrí :

- návrh a vytvorenie loga firmy
- návrhy letákov, plagátov, prospektov a formulárov
- návrhy vizitek
- zabezpečenie potlače reklamných predmetov Vašim logom, názvom, či textom
  (perá, zapaľovače, hrnčeky, kľúčenky, USB flash disky, kalendáre, čiapky, tričká a pod.)